• Imprimeix

L'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

L'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible va ser aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 - mitjançant la resolució “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”- amb l’objectiu d’estimular l’acció en 5 esferes d’importància crítica: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i el partenariat.

Aquesta resolució fa una crida a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per implementar l’Agenda 2030. És per aquest motiu que el Govern de Catalunya, en el Pla de Govern per a la XI legislatura, va assumir el compromís d’elaborar un pla nacional que assegurés l’aplicació de l’Agenda 2030 al nostre país.

L'Agenda conté 17 objectius globals i 169 fites associades a assolir en l’horitzó de l’any 2030.

 

El CADS ha elaborat l'informe 'L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món' com a document de base per a l‟elaboració, per part del Govern, del Pla Nacional per a l‟aplicació de l'Agenda 2030 al nostre país. Atès el caràcter integrat i indivisible dels ODS aprovats per Nacions Unides, l‟informe del CADS aborda els primers 16 objectius, molts dels quals estan estretament interrelacionats (l‟ODS 17, pel seu caràcter instrumental, ha quedat fora de l‟anàlisi).

L‟informe va ser aprovat pels consellers del CADS en sessió plenària el 27 de setembre de 2016, coincidint amb el primer aniversari de l‟aprovació d‟aquesta Agenda per part de les Nacions Unides. La seva elaboració ha comptat amb la participació de 60 experts, a títol individual o en representació d‟institucions del món socioeconòmic i de l‟àmbit de la recerca a Catalunya.

El 14 de febrer de 2017 el Govern va acordar iniciar l’elaboració del Pla per a la implementació de l’Agenda 2030 i crear la Comissió Interdepartamental encarregada d'elaborar aquest Pla.
 
La Comissió Interdepartamental està composada per les persones titulars de les secretaries generals de tots els departaments de la Generalitat de Catalunya i s’integra en el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. Les seves funcions són coordinar el procés d’elaboració del Pla, vetllar per la coherència i fer el seguiment del compliment dels diversos ODS recollits a l’Agenda 2030, i validar la proposta final del Pla. Aquesta Comissió està integrada per una Comissió Tècnica, que té com a funció principal elaborar el Pla Nacional per a l’aplicació de l’Agenda 2030. 
 
El CADS és l’òrgan que assumeix el suport tècnic i material de la Comissió Interdepartamental i de la Comissió Tècnica per facilitar l’exercici de les funcions que els corresponen, vetllar per la coherència entre els diversos ODS i assistir els departaments en el desenvolupament dels treballs a realitzar. 
 
Podeu trobar més informació sobre el procés d'implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya en aquest enllaç. 

Amb l'objectiu de difondre l'Agenda 2030 dins la societat catalana, us posem a la vostra disposició:

- La publicació 'Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible' que conté la traducció al català de la versió oficial del document 'Transforming our wold: the 2030 Agenda for Sustainable Development', adoptat per l'Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 a través de la resolució A/RES/70/1.  

- Les icones dels Objectius Globals de Desenvolupament Sostenible en català. Us les podeu descarregar des d'aquí.

 

En el marc del procés d’elaboració del Pla Nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya, on actualment treballen els diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, s’ha organitzat un cicle de 6 jornades per analitzar alguns dels reptes i compromisos que el nostre país té plantejats en relació als 6 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) analitzats al Fòrum Polític d'Alt Nivell de Nacions Unides 2017. 

En els següents enllaços trobareu el resum, les presentacions i els vídeos de cadascuna de les jornades:

Jornada ODS 1: Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes. 

- Jornada ODS 2: Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible. 

- Jornada ODS 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats. 

- Jornada ODS 5: Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i les nenes. 

- Jornada ODS 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. 

- Jornada ODS 14: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.