Els camps marcats amb * són obligatoris.

En compliment de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de l’article 13 del Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, declaro que he estat informat del següent:

  1. Les dades personals facilitades s’incorporen al fitxer de dades personals anomenat Trameses d’informació i publicacions en l’àmbit del CADS, creat per l’Ordre VCP/381/2010  de 23 de juny i del qual és responsable el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS). La finalitat d’aquest fitxer és la gestió de les dades de les persones que reben informació periòdica de les activitats del CADS.
  2. Com a titular de les dades, tinc dret a exercir els drets d’accés a les meves dades, la rectificació o supressió, cancel·lació, oposició, així com la limitació del tractament i portabilitat de les dades davant del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, Via Laietana, 14, 08003 Barcelona.
  3. Com a titular de les dades personals, tinc dret a retirar el meu consentiment al tractament de les meves dades en qualsevol moment i a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya.

Data d'actualització:  28.04.2017