• Imprimeix

El Govern inicia el procés d'elaboració del Pla Nacional per a l'aplicació de l'Agenda 2030 a Catalunya

27/03/2017 17:03
Primera reunió de la Comissió Interdepartamental per a l'elaboració del Pla Nacional per a l'aplicació de l'Agenda 2030 a Cataluny
El Govern ha constituït aquest matí la Comissió Interdepartamental per a l’elaboració dels Pla Nacional de l’Agenda 2030. El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, ha encapçalat la reunió d’aquesta Comissió, que té com a funcions coordinar el procés d’elaboració del Pla Nacional, vetllar per la coherència i fer el seguiment del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) recollits a l’Agenda 2030, i validar la proposta final del Pla.
 
La comissió està integrada per les persones titulars de les secretaries generals de tots els departaments i s’inclou en el Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. En la seva reunió constitutiva ha debatut i aprovat el pla i el calendari de treball del pla, el qual tindrà una primera fase que acabarà al juny de 2017 amb l’aprovació d’un document de base del pla. Aquest serà sotmès a una fase de consulta a la ciutadania i actors de la societat civil durant la tardor de 2017, abans de la seva aprovació definitiva.
 
També ha encomanat als diversos departaments la designació dels membres de la comissió tècnica que l’integra, la qual té com a funció principal elaborar la proposta de Pla Nacional per a l’aplicació de l’Agenda 2030. Aquesta comissió tècnica està formada per representants dels departaments de Presidència; de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència; de Salut; de Territori i Sostenibilitat; d’Empresa i Coneixement; de Treball, Afers Socials i Famílies; i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
 
Han assistit a la reunió els secretaris generals del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Aleix Villatoro, del d’Empresa i Coneixement, Xavier Gibert, de Salut, Albert Serra, i de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Francesc Esteve. També hi han participat la directora general de Coordinació Interdepartamental, Elsa Artadi, i alts càrrecs i altres representats de la resta de departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Per part del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència també hi ha assistit el director general de Cooperació al Desenvolupament, Manel Vila, i el director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), Arnau Queralt.
 
L’Agenda 2030
 
L’Agenda 2030 va ser aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 -mitjançant la resolució “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”-, amb l’objectiu d’estimular l’acció en les 5 esferes d’importància crítica per a la Humanitat i el planeta: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i l’accés a la justícia.
 
L’Agenda conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb 169 fites específiques, associades a àmbits com l’erradicació de la pobresa i la desigualtat, la seguretat alimentària, la salut, el consum i la producció sostenibles, el creixement, l’ocupació, les infraestructures, la gestió sostenible dels recursos naturals, els oceans, el canvi climàtic, i també la igualtat de gènere, la pau, la inclusió social, l’accés a la justícia, les institucions responsables, i una mobilitat segura, sostenible i saludable.
 
En la resolució “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”, l’Assemblea General de Nacions Unides fa una crida a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per implementar l’Agenda 2030.  Malgrat que els ODS no són jurídicament vinculants, s’espera que els governs creïn els marcs necessaris per al seu assoliment, tenint en compte la situació de cada país en relació a les seves polítiques i plans de desenvolupament sostenible. Alguns països ja estan treballant en la transposició de l’Agenda 2030, en un procés pel qual encara no hi ha models concrets a seguir.
 
Amb l’elaboració d’aquest pla, el Govern reforça el compromís de Catalunya amb la comunitat internacional i dóna compliment al Pla de Govern per a la XI legislatura, aprovat l’abril de 2016, en el qual es va comprometre a elaborar un Pla Nacional d’Objectius de Desenvolupament Sostenible, per assegurar la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya.