• Imprimeix

El director del CADS explica l’Agenda 2030 a la Comissió de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals de Catalunya

22/03/2017 14:03
Objectius de Desenvolupament Sostenible

El director del CADS, Arnau Queralt, ha estat convidat a participar en la Comissió de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals de Catalunya per parlar de l’Agenda 2030 i dels seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).  

En el marc d’aquest òrgan de participació, diàleg i concertació social entre les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i l’Administració de la Generalitat, Queralt ha ressaltat el sentit d'urgència per assolir els ODS així com el seu potencial transformador respecte les actuals pautes que condicionen la sostenibilitat del planeta. Així mateix, ha advocat pel caràcter indivisible dels ODS que s’han d’assolir en el seu conjunt, adoptant un enfocament integral per garantir l’equilibri entre les totes les dimensions del desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental).

Respectant aquest caràcter integral dels ODS, Queralt ha destacat algunes de les fites d’interès més específic per a les organitzacions sindicals i empresarials representades a la reunió, com són les de l’ODS 8 ‘Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom’ i l’ODS 9 ‘Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació’.

Després de presentar l’informe del CADS ‘L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món’, que pretén traduir en clau catalana les fites de l’Agenda 2030  i identificar els reptes per a la seva aplicació al nostra país, ha informat sobre el contingut de de l’Acord de Govern de 14 de febrer de 2017 que impulsa l’elaboració del Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya i crea la Comissió Interdepartamental per a l’elaboració del Pla a Catalunya. L’Acord de Govern atribueix al CADS el suport tècnic i material d’aquesta Comissió.

Diversos membres de la Comissió de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals de Catalunya han valorat positivament la participació del director del CADS i han manifestat la seva disposició a col·laborar en el procés d’implementació dels ODS a Catalunya.