• Imprimeix

La UE traça el seu camí envers l'Agenda 2030

La Comissió Europea presenta el seu enfocament estratègic per a la implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

02/12/2016 12:12
Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible

El 22 de novembre de 2016 la Comissió Europea ha llançat el seu paquet de mesures per implementar l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) dins i fora la Unió Europea. Aquest paquet inclou tres comunicacions:

  1. ‘Els propers passos per a un futur europeu sostenible’, que exposa com les actuals prioritats polítiques de la Comissió contribueixen a l’aplicació de l’Agenda 2030 i la forma com la Unió Europea assolirà els ODS en el futur.
  2. ‘Proposta per a un nou Consens Europeu sobre el Desenvolupament’, que es construirà en consonància amb l’Agenda 2030.
  3. ‘Una associació renovada amb els països d’Àfrica, el Carib i el Pacífic’, que proposa les bases de la nova fase que s’obre entre la UE i aquests països després de l’Acord d’Associació de Cotonú, que expira el 2020.

En la seva presentació, Frans Timmermans, vicepresident primer, va declarar: «Per tal de construir un futur per als nostres fills i el nostre planeta que beneficiï a tothom, hem fet dels ODS i de la sostenibilitat el principi rector de tot el nostre treball. L’aplicació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides és un compromís compartit que requereix la contribució i la cooperació de tots, inclosos els Estats membres i la societat civil en general

Els propers passos per a un futur europeu sostenible

La resposta de la Comissió Europea a l’Agenda 2030 s’articula en dues línies de treball: la primera consisteix en integrar els ODS en el marc de les polítiques europees i en les actuals prioritats de la Comissió; la segona obre una reflexió per a una visió a més llarg termini i una nova orientació de les polítiques sectorials a partir de 2020. 

Aquesta primera comunicació declara que ‘la sostenibilitat és una marca europea’ tot alertant que avui és necessari prendre les decisions correctes per tal de preservar el futur. Alguns ODS ja estan integrats en les 10 prioritats de la Comissió Juncker però d’altres requereixen un desenvolupament conjunt amb els Estats membres. 

Quin són, per tant, els propers passos per a un futur europeu sostenible? La Comissió marca els següents:

  • Utilitzar tots els instruments, inclosos els de millora de la legislació, per garantir que les polítiques actuals i futures tinguin en compte els tres pilars dels desenvolupament sostenible: social, mediambiental i econòmic.
  • Posar en marxa una plataforma multilateral de seguiment i intercanvi de les millors pràctiques en matèria d’implementació dels ODS.
  • Informar periòdicament dels avanços de la UE en la implementació de l’Agenda 2030 a partir de 2017, incloent el marc del High Level Political Forum. 
  • Impulsar un procés de reflexió per desenvolupar una visió a més llarg termini i el nou focus de les polítiques sectorials més enllà del 2020.
  • Una acció exterior centrada en la implementació dels ODS,  amb particular atenció als països en desenvolupament.

«Per tal de construir un futur per als nostres fills i el nostre planeta que beneficiï a tothom, hem fet dels ODS i de la sostenibilitat el principi rector de tot el nostre treball. L’aplicació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides és un compromís compartit que requereix la contribució i la cooperació de tots, inclosos els Estats membres i la societat civil en general», Frans Timmermans (vicepresident primer de la Comissió Europea)