• Imprimeix

La xarxa EEAC, membre observador de la plataforma que assessorarà la Comissió Europea en l’aplicació de l’Agenda 2030

18/01/2018 12:01
Reunió de la Plataforma multilateral d’alt nivell per a la implementació dels ODS a la UE.

Crèdits de la imatge: Reunió de la Plataforma multilateral d’alt nivell per a la implementació dels ODS a la UE. Visió general. © Unión Europea, 2018 / Font: EC - Audiovisual Service / Fotògraf: Lukasz Kobus.

La xarxa European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC), de la qual forma part el CADS, ha estat designada com a membre observador de la nova plataforma multilateral d’alt nivell que assessorarà la Comissió Europea en l’aplicació de l’Agenda 2030 a la Unió Europea, creada el 22 de maig de 2017. Concretament, la plataforma té com funcions:

  • Donar suport i assessorar a la Comissió Europea i a tots els actors implicats en l'aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a nivell de la UE.
  • Assessorar la Comissió Europea sobre possibles actes sobre sostenibilitat que vulgui organitzar.
  • Ajudar a la preparació del procés de selecció d’un premi anual de sostenibilitat impulsat per la Comissió Europea.
  • Configurar un fòrum per a l'intercanvi d'experiències i de les millors pràctiques sobre l'aplicació dels ODS a tots els sectors i a escala local, regional, nacional i europea.

La plataforma, liderada pel vicepresident primer de la Comissió Europea, Frans Timmermans, està integrada per 30 membres, que poden ser o bé persones nomenades a títol individual o representant a un interès comú, o bé organitzacions. Entre aquests membres hi ha EUROCITIES, BusinessEurope, el Consell de Municipis i Regions d’Europa, el Comitè de les Regions, CONCORD, la xarxa d’ONGs ambientals European Environmental Bureau, ESADE, l’Associació Europea d’Universitats, el Fòrum Europeu de la Joventut i Transparència Internacional.

La xarxa EEAC comparteix el rol d’observador amb Nacions Unides, el Banc Mundial, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), el Comitè Econòmic i Social Europeu, el Comitè de les Regions i la xarxa europea per al Desenvolupament Sostenible (ESDN). La xarxa EEAC està representada a la plataforma mitjançant el seu president, Arnau Queralt, director també del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), i pel Dr. Gábor Bartus, secretari general del Consell Nacional per al Desenvolupament Sostenible d’Hongria.

El rol de la xarxa EEAC i els seus consells en la implementació de l’Agenda 2030

L’assoliment de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible exigeix la implicació i estreta col·laboració entre governs, actors econòmics i socials i la comunitat científica. Els consells nacionals i sub-nacionals per al medi ambient i desenvolupament sostenible que integren la xarxa EEAC tenen un rol important per facilitar aquesta interfície entre ciència, política i ciutadania.

L’Informe Global sobre el Desenvolupament Sostenible 2016 de Nacions Unides va reconèixer explícitament la naturalesa inclusiva d’aquests consells i la seva potencialitat per a:

  • Informar i educar el públic general sobre temes relacionats amb el desenvolupament sostenible.
  • Estimular debats públics amb una base de coneixement forta i rigorosa.
  • Promoure la participació d’actors clau en la formulació de recomanacions per millorar les polítiques.
  • Implicar els actors clau en els processos d’implementació i revisió de progrés.

Molts dels consells membres de la xarxa EEAC van fer contribucions a la preparació de les respectives posicions nacionals o regionals sobre l’Agenda 2030 abans de la seva aprovació per part de l’Assemblea General de Nacions Unides. Altres consells contribueixen a localitzar els ODS als seus països a través del seu rol assessor a governs i/o parlaments, difondre l’Agenda 2030 entre els diversos actors de la societat i promoure el debat transparent i ben fonamentat entre decisors públics, societat civil i el món científic.

Per exemple, el Consell per al Desenvolupament Sostenible d’Alemanya ha creat una innovadora plataforma científica per donar suport a la consecució dels ODS així com una interessant iniciativa internacional -OpenSdgclub.Berlin- que reuneix actors i experts d’arreu del món per intercanviar visions i bones pràctiques sobre la implementació de l’Agenda 2030. També ha promogut un concurs escolar per identificar les millors idees d’integrar els ODS al sistema educatiu.

Alguns consells han servit també de plataforma per incloure la visió dels representants de les generacions més joves en els seus treballs d’assessorament sobre la implementació de l’Agenda 2030. És el cas dels consells assessors de Luxemburg i dels Països Baixos.

El CADS, per la seva banda, té assignada la tasca de donar suport tècnic i material a la Comissió Interdepartamental encarregada d’elaborar el Pla d’implementació de l’Agenda 2030 així com vetllar per la coherència entre els diversos ODS i assistir els departaments en el desenvolupament dels treballs a realitzar. En el seu informe ‘L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món’, el CADS va identificar els principals reptes que caldria abordar per aplicar aquesta Agenda global a Catalunya.