• Imprimeix

Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

El Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya és una obra col·lectiva que ha estat elaborada pel Grup d'Experts en Canvi Climàtic de Catalunya i promoguda pel CADS, el Servei Meteorològic de Catalunya, l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic i l'Institut d'Estudis Catalans.

El Segon informe s'estructura en 4 parts:

1) Bases científiques del canvi climàtic: el clima a Catalunya, balanços de carboni i projeccions de futur.

2) Impactes i vulnerabilitat del medi biofísic: recursos hídrics, sistemes naturals i els riscos associats.

3) Anàlisi sectorial: marc institucional i normatiu, els instruments de gestió, sectors econòmics i la dimensió social.

4) La recerca sobre el canvi climàtic a Catalunya: fortaleses i debilitats de la recerca en canvi climàtic a Catalunya.

Les 4 parts contenen un total de 25 capítols, que trobareu desglossats a la secció de Publicacions.

Aquesta obra dóna continuïtat al 1r Informe, elaborat de forma pionera a tot l'Estat espanyol l'any 2005.