• Imprimeix

ODS 13

ODS 13: adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes. 

1. Enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països.  

2. Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans nacionals.  

3. Millorar l'educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l'adaptació a aquest, la reducció dels seus efectes i l'alerta primerenca.

Per a cada ODS, l’informe conté una breu diagnosi a escala mundial i europea, que serveix al lector per contextualitzar l’àmbit d’anàlisi relatiu a l’ODS.  A continuació, i fita per fita, s’incorpora una breu diagnosi del context català i s’apunten els principals reptes que se’n desprenen. 

Informació relacionada

El CADS considera que els principals reptes que es plantegen a Catalunya en relació amb l’ODS 13 són els següents: 

- Integrar plenament el canvi climàtic (mitigació i adaptació) de manera transversal tant en les polítiques publiques com a les activitats del sector privat.

- Integrar la gestió del risc en els diferents instruments normatius i activitats privades amb especial atenció a la caiguda en cascada dels serveis bàsics de transport, subministrament energètic, telecomunicacions, abastament d’aigua, etc.).

- Aprofundir en les accions d’informació, sensibilització, increment de la capacitat i avisos primerencs a la població per millorar-ne l’autoprotecció.

- Fomentar les mesures no estructurals i les infraestructures verdes, com a exemple de les solucions basades en la natura que posen en valor els serveis dels ecosistemes.

- Afavorir les mesures de cobenefici o “win-win”, que produeixen beneficis a més a més dels directament imputables a l’adaptació o a la mitigació, com a exemple la reducció del trànsit millora el canvi climàtic i la qualitat de l’aire.

- Impulsar mesures flexibles que continuïn sent eficients davant els diferents escenaris de canvi climàtic i amb baix cost suplementari a causa de la incorporació del vector climàtic (mesures no regret).

- Impulsar la recerca pública en matèria de canvi climàtic i integrar-ne els resultats als processos de presa de decisions sobre polítiques públiques i en la planificació.

- Incrementar el coneixement de la població en relació al canvi climàtic i els seus potencials impactes per promoure l’adopció de pràctiques que redueixin l’emissió de GEH i incrementar la resiliència de la població.

Data d'actualització:  14.02.2017