• Imprimeix

ODS 16

ODS 16: promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells. 

1. Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de mortalitat connexes a tot el món.

2. Posar fi al maltractament, l’explotació, el tràfic, la tortura i totes les formes de violència contra els infants.

3. Promoure l’estat de dret en els plans nacionals i internacionals i garantir la igualtat d’accés a la justícia per a totes les persones.

4. Per a 2030, reduir de forma significativa el tràfic il·lícit de finances i d’armes, enfortir la recuperació i devolució de béns robats i lluitar contra totes les formes de delinqüència organitzada.

5. Reduir substancialment totes les formes de corrupció i suborn.

6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

7. Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats a tots els nivells.

8. Ampliar i enfortir la participació dels països en desenvolupament en les institucions de governança mundial.

9. Per a 2030, proporcionar l’accés a una identitat jurídica per a totes les persones, en particular mitjançant el registre de naixements.

10. Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

Per a cada ODS, l’informe conté una breu diagnosi a escala mundial i europea, que serveix al lector per contextualitzar l’àmbit d’anàlisi relatiu a l’ODS.  A continuació, i fita per fita, s’incorpora una breu diagnosi del context català i s’apunten els principals reptes que se’n desprenen. 

Informació relacionada

El CADS considera que els principals reptes que es plantegen a Catalunya en relació amb l’ODS 16 són els següents: 

- Eradicar la violència masclista en totes les seves formes.

- Reduir els casos d’explotació i tràfic d’éssers humans, reforçar-ne la detecció i garantir una atenció i una assistència integral a les víctimes.

- Enfortir la cooperació amb organismes regionals, estatals i internacionals de seguretat per fer front a l’amenaça del terrorisme i el crim organitzat.

- Consolidar un robust sistema d’integritat institucional i una cultura social de rebuig absolut a qualsevol forma de corrupció.

- Garantir la representació i la participació paritària de dones i homes en tots els àmbits de presa de decisions.

- Fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions públiques i el posterior retiment de comptes.

Data d'actualització:  14.02.2017