• Imprimeix

ODS 2

ODS 2: Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.

1. Per a 2030, posar fi a la fam i assegurar l'accés de totes les persones, en particular de les persones pobres i en situacions vulnerables, inclosos els lactants, a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l'any.

2. Per a 2030, posar fi a totes les formes de malnutrició, fins i tot aconseguint, a tot tardar el 2025, les fites convingudes internacionalment sobre el retard del creixement i l'emaciació dels menors de 5 anys, i abordar les necessitats de nutrició de les adolescents, dones embarassades i lactants, així com les persones grans.

3. Per a 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors/es d'aliments de petita escala, en particular les dones, els pobles indígenes, agricultors/es familiars, pastors/es i pescadors/es, entre altres coses mitjançant un accés segur i equitatiu a les terres, a altres recursos de producció i inputs, coneixements, serveis financers, mercats i oportunitats per a la generació de valor afegit i treball no agrícola.

4. Per a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d'aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients que augmentin la productivitat i la producció, contribueixin al manteniment dels ecosistemes, enforteixin la capacitat d'adaptació al canvi climàtic, fenòmens meteorològics extrems, sequeres, inundacions i altres desastres, i millorin progressivament la qualitat del sòl i la terra.

5. Per a 2020, mantenir la diversitat genètica de les llavors, cultius i animals de granja i domesticats així com les espècies silvestres connexes, entre altres coses mitjançant una bona gestió i diversificació dels bancs de llavors i plantes a escala nacional, regional i internacional, i promoure l'accés als beneficis que es derivin de la utilització dels recursos genètics i coneixements tradicionals, així com llur distribució justa i equitativa, com s'ha convingut internacionalment.

Per a cada ODS, l’informe conté una breu diagnosi a escala mundial i europea, que serveix al lector per contextualitzar l’àmbit d’anàlisi relatiu a l’ODS.  A continuació, i fita per fita, s’incorpora una breu diagnosi del context català i s’apunten els principals reptes que se’n desprenen. 

Informació relacionada

El CADS considera que els principals reptes que es plantegen a Catalunya en relació amb l’ODS 2 són els següents: 

- Assegurar l’accés a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l’any per a tothom mitjançant la reducció de la pobresa, l’increment de l’educació i la promoció d’uns bons hàbits alimentaris. Per un costat, és essencial que totes les persones tinguin capacitat econòmica per accedir a una alimentació adequada i, per un altre, cal fer esforços per reduir la prevalença de l’excés de pes, un problema amb greus repercussions en la salut.

- Mantenir la base sobre la que es sustenta la producció d’aliments protegint i recuperant sòl agrari, especialment el més fèrtil, i facilitant el relleu generacional a les explotacions agràries.

- Optimitzar la productivitat agrícola i econòmica del sector primari del nostre país. Per assolir aquest objectiu cal millorar la producció i reduir els recursos utilitzats, és a dir, fer un ús més eficient de l’aigua, l’energia, fertilitzants, etc.

- Generalitzar l’aplicació de pràctiques agropecuàries respectuoses amb la conservació de la biodiversitat i el medi que garanteixin el manteniment dels ecosistemes i els seus serveis.

- Conservar activament les varietats tradicionals i les races autòctones, i impulsar-ne el seu ús i comercialització, que permetin produccions econòmicament viables i establint mecanismes per limitar l’impacte de les normes estandaritzadores de producte originades en els grans empreses de distribució.

- Incrementar la resiliència del sistema alimentari de Catalunya davant el canvi climàtic, adoptant mesures d’adaptació.

Data d'actualització:  14.02.2017