• Imprimeix

ODS 7

ODS 7: garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom.

1. Per a 2030, garantir l'accés universal a serveis d'energia assequibles, fiables i moderns.

2. Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge de l'energia renovable en el conjunt de fonts d'energia.

3. Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l'eficiència energètica.

Per a cada ODS, l’informe conté una breu diagnosi a escala mundial i europea, que serveix al lector per contextualitzar l’àmbit d’anàlisi relatiu a l’ODS.  A continuació, i fita per fita, s’incorpora una breu diagnosi del context català i s’apunten els principals reptes que se’n desprenen. 

Informació relacionada

El CADS considera que els principals reptes que es plantegen a Catalunya en relació amb l’ODS 7 són els següents: 

- Assolir de manera efectiva l’accés universal als serveis energètics, acabant amb els casos de pobresa energètica, molt abans del 2030.

- Assolir, per a 2030, un consum final d’energia renovable de com a mínim el 27% i un consum d’electricitat procedent de fonts renovables de com a mínim el 50% del total.

- Avançar de forma decidida en l’autoproducció i l’autoconsum d’electricitat d’origen renovable.

- Adequar la xarxa elèctrica de distribució i disposar de sistemes d’emmagatzematge d’electricitat per a fer possible el desenvolupament de les fonts energètiques renovables.

- Incrementar l’eficiència en tots els sectors d’activitat, especialment en la indústria més intensiva en l’ús d’energia, i en el parc immobiliari de Catalunya.

Data d'actualització:  14.02.2017