Catalunya participa al Fòrum Polític d'Alt Nivell sobre Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides

El fòrum té lloc cada any a la seu de Nacions Unides de Nova York per avaluar el grau d'assoliment de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

El CADS presenta l'informe 'Mengem futur' sobre seguretat i sostenibilitat alimentària a la consellera Jordà

L'informe del CADS proposa l’elaboració d’un Pacte nacional per a la política alimentària i l'adopció d'una estratègia alimentària interdepartamental, que s’emmarca en el compromís pel compliment de l’Agenda 2030.

Dimarts, 25 setembre 2018

No hi ha activitats previstes.

Consulta les properes activitats

Àmbits transversals