• Imprimeix

Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

El CADS,  juntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya, l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic i l'Institut d'Estudis Catalans, va promoure l'elaboració del Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya per part del Grup d'Experts en Canvi Climàtic de Catalunya.

El Segon informe s'estructura en 4 parts:

1) Bases científiques del canvi climàtic: el clima a Catalunya, balanços de carboni i projeccions de futur.

2) Impactes i vulnerabilitat del medi biofísic: recursos hídrics, sistemes naturals i els riscos associats.

3) Anàlisi sectorial: marc institucional i normatiu, els instruments de gestió, sectors econòmics i la dimensió social.

4) La recerca sobre el canvi climàtic a Catalunya: fortaleses i debilitats de la recerca en canvi climàtic a Catalunya.

Les 4 parts contenen un total de 25 capítols, els quals trobareu desglossats en els següents desplegables:

1. Els climes de Catalunya. El passat. Isabel Cacho


2. Els climes de Catalunya. Present i tendències recents. Javier Martín-Vide


3. El balanç global de carboni antropogènic. Josep Canadell i Gili i J.E. Llebot


4. Balanços de carboni. Emissions. José María Baldasano i Albert Soret


5. Embornals. Carles Gràcia


6. Projeccions i escenaris de futur. Josep Calbó Angrill, Arturo Sánchez-Lorenzo, Jordi Cunillera i Antoni Barrera-Escoda

7. Riscos associats al clima. Maria del Carme Llasat i Jordi Corominas


8. Vulnerabilitat territorial dels recursos hidrològics al canvi climàtic. Josep Mas-Pla


9. La variabilitat climàtica i la costa catalana. Agustín Sánchez-Arcilla, Cesar Mösso, Joan Pau Sierra i Mercè Casas Prat


10. Impactes, vulnerabilitat i retroalimentacions climàtiques als ecosistemes terrestres catalans. Josep Peñuelas, Iolanda Filella, Marc Estiarte, Romà Ogaya, Joan Llusià, Jordi Sardans, Alistair Jump, Jorge Curiel, Jofre Carnicer, This Rutishauser, Laura Rico, Trevor Keenan, Martín Garbulsky, Marta Coll, Maria Diaz de Quijano, Roger Seco, Albert Rivas-Ubach, Jorge Silva, Martí Boada, Constantí Stefanescu, Francisco Lloret i Jaume Terradas


11. Sistemes naturals i diversitat biològica: sòls. Josep Maria Alcañiz, Jaume Boixadera, Maria Teresa Felipó, Josep Oriol Ortiz i Rosa Maria Poch


12. Ecosistemes marins. Rafel Simó, Eva Calvo, Carles Pelejero, Marta Ribes, Rafel Coma i Josep Pascual

13. El procés de les negociacions internacionals sobre el canvi climàtic. Miquel Muñoz Cabré


14. Els aspectes legals de la lluita contra el canvi climàtic. Isabel Pont i Castejón, Mar Campins Eritja i Juan Emilio Nieto Moreno


15. Eines de gestió del canvi climàtic. Esteve Corbera i Ismael Romeo


16. Agricultura, ramaderia i silvicultura. Maria Teresa Sebastià, Rosa Llurba, Josefina Plaixats, Glòria Domínguez i Jaume Lloveras


17. Energia. Joaquim Corominas


18. Indústria. Ramon Garriga


19. El Turisme. David Saurí i Joan Carles Llurdés


20. Residus. Xavier Gabarrell, Isabel Escaler, Xavier Font, Anna Massagué i Joan Rieradevall


21. Salut. Josep Miquel Raso


22. Percepció i comunicació del canvi climàtic a Catalunya. Joan David Tàbara


23. Transport, mobilitat i logística. Francesc Robusté i Miquel Àngel Estrada


24. Canvi climàtic: territori, urbanisme i edificació. Nous models (més) sostenibles. 1a part: Manuel Gausa (coord.), Salvador Rueda, Ivan Muñiz, Francesc Muñoz i Daniel Calatayud; 2a part: Manuel Gausa (coord. gral) i Joan Sabatè; 3a part: Manuel Gausa (coord. gral), Marta Pérez i Santiago Gorostiza

Data d'actualització:  26.05.2015