• Imprimeix

Aigua

L'aigua és un recurs limitat i, alhora, un element imprescindible per a mantenir els ecosistemes en bon estat i satisfer les necessitats bàsiques d'una població. La gestió sostenible de l'aigua és també clau per al desenvolupament econòmic d'una societat i, en concret, per activitats com l'agricultura, la pesca, la indústria, el transport o la generació d'energia.

Conscients de la importància de mantenir la qualitat de l'aigua i dels ecosistemes que hi estan vinculats, així com de la necessitat de fer un ús més sostenible d'aquest recurs, les institucions comunitàries van aprovar l'any 2000 la Directiva Marc de l'Aigua.

El CADS, a més d'oferir el text de la Directiva Marc de l'Aigua en català, va impulsar l'elaboració d'una aproximació als conceptes hidrològics, ecològics, econòmics i socials relacionats amb l'aplicació de la Directiva Marc de l'Aigua a Catalunya.

Dins del marc d'aquesta directiva, el CADS assessora el Govern per tal de garantir la qualitat dels rius i aqüífers així com l'ús sostenible dels recursos hídrics a Catalunya.

Reptes

VERS RIUS I AQÜÍFERS DE QUALITAT I L’ÚS SOSTENIBLE DELS RECURSOS HÍDRICS

 1. Assolir el bon estat ecològic i químic de les masses d’aigua superficials.

2. Assolir el bon estat químic i quantitatiu de les masses d’aigua subterrànies.

3. Garantir l’abastament d’aigua de bona qualitat amb els recursos propis del país.

4. Fer un ús sostenible i equitatiu dels recursos hídrics, aplicant mesures d’estalvi i eficiència en tots els sectors.

5. Aplicar la plena recuperació de costos dels serveis relacionats amb l’ús de l’aigua i el manteniment dels ecosistemes associats.

6. Avançar en la gestió integrada de l’aigua, mitjançant plans elaborats amb la participació de la ciutadania i d’actors econòmics i socials.

7. Gestionar els períodes de sequera intrínsecs al clima mediterrani, i tenir en compte les projeccions de canvi climàtic.

8. Millorar la prevenció i resiliència en front les inundacions amb mesures coherents amb el desenvolupament sostenible i una major conscienciació de la població.

Informes

Podeu consultar els informes del CADS sobre aigua a través d'aquest enllaç.

Publicacions

DdR_3. Innovació metodològica i institucional en la planificació participativa de l'aigua.
DdR_11. Catalunya estalvia aigua.
PdS_11. Directiva marc de l'aigua de la Unió Europea.
CI_2. La Directiva marc de l'aigua a Catalunya.

Data d'actualització:  13.05.2015