• Imprimeix

Aire

Una atmosfera neta i saludable és un factor decisiu per a la salut de les persones. Garantir una bona qualitat de l’aire, especialment a través de la reducció de les emissions industrials, energètiques i del sector del transport, és una de les prioritats del CADS.

Els nivells de qualitat de l’aire estan molt relacionats amb les polítiques de mobilitat, àmbit en el qual el CADS té assignada, a través de la llei 9/2003, la funció d’informar la majoria de plans relacionats amb la mobilitat a Catalunya. En l’exercici d’aquesta funció, el CADS vetlla per promoure polítiques de mobilitat de baixes emissions contaminants.

Reptes

VERS UNA ATMOSFERA NETA I SALUDABLE

1. Garantir nivells de qualitat de l’aire que no comportin riscos per a la salut de la població ni per al medi ambient, especialment a través de la reducció de les emissions industrials, energètiques i del sector del transport.

2. En l’àmbit urbà, on viu la major part de la població catalana, promoure una política de mobilitat de baixes emissions contaminants.

3. Reduir la contaminació atmosfèrica provinent de la indústria i del sector serveis.

4. Promoure un consum domèstic respectuós amb la qualitat de l’aire.

5. Millorar l'educació, la sensibilització i la capacitació de la ciutadania i les institucions en relació amb la contaminació de l'aire i els seus efectes sobre la salut. 

6. Integrar les polítiques i mesures de qualitat de l’aire amb les de mitigació del canvi climàtic.

Informes

Podeu consultar els informes del CADS sobre aire a través d'aquest enllaç.

Publicacions

Quadern CAPS – Medi ambient i Salut

Data d'actualització:  14.05.2015