• Imprimeix

Alimentació

L’alimentació és una necessitat bàsica de la població de tot un país. Per això, és important avaluar la capacitat per proveir-se d’aliments, conèixer la capacitat del sistema alimentari per fer front a les possibles incerteses del futur i posar els mitjans per enfortir-lo.

Cal garantir també una alimentació suficient, nutritiva i assequible per a tothom i reduir el malbaratament alimentari. Per altra banda, convé treballar per reduir la petjada ecològica i l’impacte ambiental del sistema de producció i abastiment d’aliments.

Reptes

VERS UN SISTEMA ALIMENTARI MÉS SEGUR I SOSTENIBLE

1. Garantir una alimentació suficient, segura, nutritiva i assequible per a tothom en una cadena alimentària complexa i globalitzada.

2. Reduir la petjada ecològica i l’impacte ambiental del sistema de producció i abastiment d’aliments.

3. Avançar cap a una dieta més saludable i sostenible i reduir la desnutrició i la prevalença dels desordres alimentaris com l’obesitat.

4. Millorar l’eficiència del sistema alimentari reduint les pèrdues i el malbaratament alimentari en la producció, la cadena d’abastiment i el consum.

5. Reforçar la transparència i traçabilitat del sistema alimentari.

Informes

Podeu consultar els informes del CADS sobre alimentació a través d'aquest enllaç.

Data d'actualització:  14.05.2015