• Imprimeix

Biodiversitat

La biodiversitat es defineix com la variabilitat d'organismes vius de tots els ecosistemes terrestres, marins i aquàtics, així com els complexos ecològics de què formen part; inclou la diversitat dins de cada espècie, entre les espècies i dins dels ecosistemes.

La biodiversitat és important per moltes raons, d'índole ambiental, econòmica, cultural, emocional i ètica. Ofereix un conjunt de serveis i funcions útils, que inclouen la provisió d'aliments, combustibles, sòls fèrtils, aire net, aigua pura i matèries primeres. Contribueix també al benestar humà físic i emocional, i forma part del patrimoni natural i cultural de cada territori.

El CADS, a través de les seves funcions, col·labora a preservar els valors i els beneficis de la biodiversitat a Catalunya, per al gaudi de les generacions presents i futures.

Reptes

VERS LA CONSERVACIÓ I ÚS SOSTENIBLE DE LA  INFRAESTRUCTURA VERDA DE CATALUNYA

1. Mantenir plenament funcionals els diversos tipus d’ecosistemes existents a Catalunya, garantint d’aquesta manera els beneficis que se’n deriva (salut, disponibilitat de recursos, etc.).

2. Aprofundir en el coneixement sobre la biodiversitat a Catalunya per garantir la seva gestió i la dels serveis ecosistèmics.

3. Promoure la resiliència dels ecosistemes naturals al canvi global.

4. Vetllar per les sinergies entre la conservació i gestió de la biodiversitat i el desenvolupament econòmic i territorial.

5. Impulsar una planificació i una gestió integrades de la biodiversitat arreu del territori, i garantir una gestió adequada dels espais protegits, amb la implicació dels actors locals, per conservar els seus valors naturals.

6. Incrementar el coneixement sobre la biodiversitat i els seus valors per part del conjunt dels ciutadans.

7. Reduir l’impacte de Catalunya sobre la biodiversitat global.

Informes

Podeu consultar els informes del CADS sobre biodiversitat a través d'aquest enllaç.

Publicacions

Informe planeta viu
CONSERVAR. Com actuar a favor dels espais naturals
DdR_13. Connectivitat ecològica
PdS 16. El Pagament per serveis ambientals

Data d'actualització:  14.05.2015