• Imprimeix

Canvi climàtic

El canvi climàtic és un àmbit de treball clau per al desenvolupament sostenible, en el qual el CADS aporta una visió global que aborda el component científic, els impactes ambientals i socials, i les actuacions polítiques i econòmiques que s'hi relacionen.

El CADS és una de les institucions impulsores de l'Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, del qual s'està preparant la tercera edició. Catalunya, amb aquest Informe, va ser pionera pel que fa a l'intent de regionalització de les anàlisis i projeccions fetes a escala mundial i europea per institucions com el Grup Intergovernamental d'Experts en Canvi Climàtic (IPCC) o l'Agència Europea del Medi Ambient.

La tercera edició evidencia la consolidació d'aquest informe periòdic, que les institucions impulsores posaran ben aviat a disposició del Govern de Catalunya, però també d'institucions de recerca, acadèmiques i el conjunt d'actors de la societat civil del país.

Reptes

VERS UNA SOCIETAT BAIXA EN CARBONI I RESILIENT ALS IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC

1. Avançar en la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) a Catalunya, especialment les causades pel transport i la generació  d’energia (principals emissors al nostre país).

2. Promoure una economia baixa en carboni, on es faci efectiva la dissociació entre desenvolupament econòmic i emissions de GEH.

3. Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació del país als impactes del canvi climàtic.

4. Mitigar l’impacte del canvi climàtic sobre els riscos naturals, millorant la seva prevenció, alerta primerenca, gestió de l’emergència i recuperació.

5. En termes generals, integrar el canvi climàtic com a element d’anàlisi en els processos de presa de decisions en l’àmbit públic i privat.

6. Millorar l'educació, la sensibilització i la capacitació de la població i els actors institucionals i de la societat civil per avançar cap a una societat baixa en carboni i resilient al canvi climàtic.

Informes

Podeu consultar els informes del CADS sobre canvi climàtic a través d'aquest enllaç.

Publicacions

Canvi climàtic a Catalunya

DI_20. Canvi climàtic 2014: informe de síntesi. Resum per a responsables de polítiques

RISKCAT. Els riscos naturals a Catalunya.

DI_18. Canvi climàtic 2007: informe de síntesi. Resum per a responsables de polítiques.

PdS_13. Canvi climàtic i crisi energètica: solucions comunes. Documents de les jornades organitzades per OCEAS.

DdR_14. Percepció pública i política del canvi climàtic a Catalunya.

X un bon clima. Calculadora de carboni. Una guia d'acció contra el canvi climàtic.

X un bon clima. Manual per a fer minvar el canvi climàtic i sobre com adaptar-s'hi.

DI_17. IV informe d'avaluació de l'IPCC. Base científica, impactes, adaptació i mitigació.

DI_16. Aspectes econòmics del canvi climàtic. Resum executiu.

DI_13. Canvi climàtic 2001. III Informe del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC)

 

Activitats

7enes jornades sobre el canvi climàtic a Catalunya. Monestir de Poblet, 2 i 3 de juliol de 2015

6enes jornades sobre el canvi climàtic a Catalunya. Monestir de les Avellanes, 26 i 27 de juny de 2014. 

Jornada sobre Adaptació i mitigació del canvi climàtic: presentació del contingut del 2n i 3r volum del 5è IPCC. La Pedrera, Barcelona, 29 d'abril de 2014.

II Conferència sobre els resultats del Primer Grup del 5è IPCC. Barcelona, 28 de novembre de 2013.

I Conferència sobre els resultats del Primer Grup del 5è IPCC. La Pedrera, Barcelona, 7 d'octubre de 2013.

5enes jornades sobre el canvi climàtic a Catalunya. Monestir de les Avellanes, 20 i 21 de juny de 2013.

4es Jornades sobre el canvi climàtic a Catalunya. Monestir de les Avellanes, 28 i 29 de juny de 2012.

Vint anys després de Rio: perspectives del canvi climàtic Institut d’Estudis Catalans, 29 de febrer de 2012.

Reunió d'autors del Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (presentació de conclusions). Balaguer, 11 i 12 de novembre de 2010.

Jornades sobre el canvi climàtic a l'Europa Mediterrània: el litoral i les àrees de muntanya. Institut d'Estudis Catalans, 8 i 9 de novembre de 2007.

 

Grups de treball

El CADS va impulsar i coordinar l'elaboració del Primer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya, en col·laboració amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans. L'elaboració de l'informe va generar la participació de més d'una cinquantena d'experts i la posterior creació, promoguda pel CADS, del Grup d'Experts en Canvi Climàtic de Catalunya (GECCC)

Data d'actualització:  14.05.2015