• Imprimeix

4a Jornada d'actualització de coneixements sobre el canvi climàtic a Catalunya.

Programa
Assistents
Conclusions

- Ponències:

1. Inestabilitat climàtica durant períodes càlids passats. Isabel Cacho
2. Emissions de GEH, previsions del Pla de l'Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020. Albert Soret
3. Darrers avenços en l'obtenció de projeccions climàtiques per a Catalunya. Jordi Cunillera
4. Impacte del canvi climàtic en els riscos naturals a Catalunya. Carme Llasat
5. Recursos hídrics i canvi climàtic: apunts per al 3r informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Josep Mas-Pla
6. Efectes de la sequera natural i experimental en la vegetació d'ecosistemes terrestres. Marc Estiarte
7. La costa catalana i el clima. Un conflicte a diferents escales. Agustín Sánchez-Arcilla
8. Efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes marins: noves dades. Rafael Simó
9. Canvi climàtic, una qüestió ambiental i social. També econòmica? Iñaki Gili
10. Percepció i comunicació del canvi climàtic. Tendències globals i a Catalunya. Joan David Tàbara i Ferran Puig
11. L'agricultura, la ramaderia i la gestió forestal en el 2n informe sobre el canvi climàtic a Catalunya i més enllà: un marc per a l'impacte, la vulnerabilitat, la mitigació, l'adaptació i l'avaluació a escala regional. Maria Teresa Sebastià
12. L'encaix de l'energia en el canvi climàtic. Joaquim Corominas
13. Canvi climàtic i turisme. Una revisió de la recerca recent amb un èmfasi especial en les aportacions espanyoles i catalanes. David Saurí

- Pòsters:

1. Un projecte orientat a l'estudi dels mecanismes d'interacció entre diferents components dels sistema climàtic. Roger Curcoll
2. Seasonal to decadal global climate forescasting. Melanie Davis
3. Estudi del cicle hidrològic continental en un context de canvi global. Pere Quintana
4. Potencial de reducció d'emissions de GEI a través de la gestió de residus i aigua residuals. Eva Sevigné

Destaquem

FOTOS
Data d'actualització:  19.06.2015