• Imprimeix

Reunió d'autors del Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

Els climes de Catalunya. Passat
Coordinadora: Isabel Cacho

Els climes de Catalunya. Present i tendències recents
Col·laboradors: Anna Rius 
i Marc Prohom

Balanços de carboni. Emissions 
Col·laborador: Albert Soret  

Recursos hídrics 
Coordinador: Josep Mas Pla 

Litoral
Coordinador: 
Agustin Sánchez-Arcilla 

Sistemes naturals i diversitat biològica. Ecosistemes terrestres
Col·laborador: Marc Estiarte  

Sòls
Col·laboradores: Teresa Felipó
i Rosa M. Poch  

Riscos associats al clima
Coordinadora: M. Carmen Llasat 

Ecosistemes marins
Col·laboradors: Eva Calvo 
i Carles Pelejero  

Eines de gestió
Coordinador: Esteve Corbera
i col·laborador Ismael Romeo 

Agricultura, ramaderia i gestió forestal
Coordinadora: Teresa Sebastià 

Energia
Coordinador: Joaquim Corominas 

Projeccions i escenaris de futur. Models i projeccions globals
Coordinador: Josep Calbó 
i col·laboradors Antoni Barrera
i Jordi Cunillera 

Turisme
Coordinador: David Saurí

Residus
Col·laborador: Xavier Font  

Salut
Coordinador: Josep M. Raso

Indústria
Coordinador: Ramon Garriga 

Percepció i comunicació
Coordinador: Joan David Tàbara

La recerca sobre el canvi climàtic a Catalunya
Coordinador del capítol i del treball: Josep Enric Llebot

Data d'actualització:  19.06.2015