• Imprimeix

Ciència i innovació

La recerca científica i la seva aplicació pràctica a través de la transferència de coneixement resulten essencials per al desenvolupament sostenible. En l’àmbit de la formulació de les polítiques públiques, el CADS és un espai de diàleg entre el món acadèmic, la societat civil i els poders públics amb l’objectiu d’enriquir les lleis, plans i programes amb idees innovadores.

La ciència i la innovació es configura, doncs, com un dels àmbits de treball transversals del CADS, atesa la seva transcendència en altres sectors com l’aigua, l’energia i el canvi climàtic. Una mostra del suport del CADS envers la comunitat científica es manifesta en el paper impulsor que va exercir en relació amb la creació del Grup d’Experts en Canvi Climàtic de Catalunya.

Grups de treball

El CADS va impulsar i coordinar l’elaboració del Primer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya, en col·laboració amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb el suport de l’Institut d’Estudis Catalans. L’elaboració de l’informe va generar la participació de més d’una cinquantena d’experts i la posterior creació, promoguda pel CADS, del Grup d’Experts en Canvi Climàtic de Catalunya (GECCC)

Data d'actualització:  14.05.2015