• Imprimeix

Energia

L'energia té un doble impacte sobre la sostenibilitat: la dependència energètica de Catalunya respecte l'exterior i l'impacte del seu ús sobre els ecosistemes (contaminació, efecte hivernacle...).

L'energia és actualment un dels temes cabdals per al desenvolupament sostenible, que planteja importants reptes de futur arreu del món, i també especialment a Catalunya. Per aquest motiu el CADS ha considerat l'energia una de les seves línies de treball prioritàries i ho continuarà essent en els propers anys.

Reptes

VERS LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA CAP A UN MODEL MENYS DEPENDENT DELS COMBUSTIBLES FÒSSILS

1. Impulsar una economia baixa en carboni, eficient i competitiva.

2. Aplicar mesures d’estalvi, eficiència i gestió de la demanda energètica, i transformar la percepció social envers l’energia.

3. Reduir la dependència dels combustibles fòssils, especialment del petroli i en l’àmbit del transport.

4. Desenvolupar el màxim potencial de les fonts renovables d’energia sense comprometre el paisatge.

5. Incrementar la resiliència dels sistemes energètics a través d’infraestructures de transport, d’interconnexions i de capacitat d’emmagatzematge.

6. Reduir la precarietat energètica existent en la societat catalana.

Informes

Podeu consultar els informes del CADS sobre energia a través d'aquest enllaç.

Publicacions

SOSTEC: Transició cap a un model elèctric sostenible
Diagnosi i perspectives del vehicle elèctric a Catalunya
PdS_13. Canvi climàtic i crisi energètica: solucions comunes

Data d'actualització:  14.05.2015