• Imprimeix

Conclusions del seminari internacional "Safe Operating Space - Current State of Debate and Considerations for National Policies"

El concepte de Safe Operating Space fa referència a l'existència d'uns límits biofísics a nivell planetari (en anglès, planetary boundaries) que convé no sobrepassar per a salvaguardar el funcionament dels sistemes naturals tal com els coneixem ara. A partir de la seva formulació per un equip de prestigiosos científics, l'any 2009, s'ha generat un gran debat sobre els diferents àmbits que abasta i sobre les possibilitats d'utilitzar-lo com a marc conceptual per establir objectius i polítiques a nivell internacional.

El CADS, la Xarxa Europea de Consells Assessors sobre Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible (EEAC) i el Ministeri Federal Alemany per al Medi Ambient, la Conservació de la Natura, l'Habitatge i la Seguretat Nuclear (BMUB) van organitzar el seminari internacional Safe Operating Space - Current State of Debate and Considerations for National Policies, que es va celebrar a Brussel·les els dies 23 i 24 de gener de 2014.

Al seminari es va debatre a fons sobre la rellevància d'aquest concepte en la formulació de polítiques públiques, basant-se en les experiències existents: actualment alguns governs ja l'utilitzen per establir objectius ambientals i com a eina per analitzar la responsabilitat de cada país sobre dinàmiques planetàries com són el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, o l'acidificació dels oceans, entre d'altres.

El CADS, juntament amb la xarxa EEAC, ha publicat les conclusions d'aquest seminari, així com informació addicional sobre els conceptes i temes d'interès apuntats en els debats. Podeu consultar la publicació a través d'aquest enllaç.

Data d'actualització:  19.06.2015