• Imprimeix

Mar i litoral

Catalunya disposa d'una situació geogràfica privilegiada dins la costa mediterrània. El seu litoral és una riquesa natural digna de ser protegida i conservada. Al mateix temps, el potencial dels seus recursos marins i costaners afavoreix el desenvolupament econòmic de Catalunya.

Per tots aquests valors, la mar i el litoral català mereixen una gestió sostenible i d'alta qualitat. Un bon coneixement de la Mediterrània i de l'impacte de les activitats humanes sobre els seus ecosistemes són essencials per garantir aquesta gestió envers la sostenibilitat.

La participació de la comunitat científica i dels diferents actors econòmics i socials vinculats amb la mar resulta imprescindible per assolir aquest repte.

El CADS, pont entre el Govern, el món acadèmic i la societat civil, pretén contribuir a dirigir la gestió marina i costanera vers la sostenibilitat.

Reptes

VERS UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DE LA MAR I LA COSTA

1. Disposar d’un coneixement detallat de la Mediterrània i l’impacte de les activitats humanes sobre els ecosistemes litorals i marins i, especialment, dels efectes del canvi climàtic (acidificació, increment del nivell del mar, etc.).

2. Millorar les condicions ambientals (físiques, químiques i biològiques) del medi marí i costaner.

3. Assolir una gestió sostenible dels recursos marins i costaners, amb la participació de la comunitat científica, els pescadors i la resta d’actors econòmics i socials vinculats amb la mar.

4. Vetllar per la reducció dels impactes ambientals a terra ferma que puguin alterar l’estat dels ecosistemes marins i costaners (abocaments d’aigües residuals als rius, etc.).

5. Establir una xarxa de reserves litorals i marines (inclòs les aigües profundes) que protegeixin i restaurin espècies, hàbitats i serveis ecològics.

6. Fer seguiment i participar de les iniciatives i acords mediterranis i internacionals que promouen la conservació i l’ús sostenible del medi marí i els seus recursos.

7. Promoure noves activitats basades en l’ús i la conservació dels recursos marins i costaners, que contribueixin al desenvolupament econòmic de Catalunya.

8. Fomentar la cultura marina entre la població de Catalunya.

Activitats

Jornada 'La governança i la gestió integrada del litoral a Catalunya'. Institut d'Estudis Catalans, 4 de desembre de 2015.

Jornada 'La costa catalana davant d'un escenari de canvi de clima'. Escola de Camins de Barcelona, 9 de novembre de 2015.

Jornada de la xarxa EEAC sobre els reptes clau per als mars i oceans. Seu del Parlament Europeu a Brussel·les, 14 d'abril de 2015.

Data d'actualització:  14.12.2015