• Imprimeix

Recursos i residus

Els recursos són limitats i més en un context mundial canviant, on es posa de manifest la creixent competència internacional per les primeres matèries i la gran dependència de la Unió Europea i de Catalunya en aquest àmbit. Per això, el CADS contribueix a assolir plantejaments consolidats i ambiciosos per garantir la disponibilitat de determinats recursos que són bàsics per l'economia i el funcionament de la nostra societat.

Per altra banda, el CADS considera que els residus no són només un problema ambiental que cal gestionar sinó que, en gran part, es poden recuperar i transformar en recursos que poden tornar a ser utilitzats. Aquesta aproximació permet avançar envers l'eficiència en l'ús de recursos a Catalunya, i està en línia amb les propostes més avançades que es produeixen a escala internacional, al voltant de marcs conceptuals com l'economia circular i l'ecodisseny.

Reptes

VERS UN MODEL DE PRODUCCIÓ I CONSUM MÉS EFICIENTS I AMB MENYS RESIDUS

1. Incorporar criteris de sostenibilitat en la producció i el consum de béns i serveis, i d’eficiència en l’ús de recursos.

2. Desenvolupar l’economia circular, dissenyant processos que minimitzin la generació de residus i els converteixin en recursos.

3. Promoure la visió a llarg termini, la innovació i l’emprenedoria per desenvolupar models empresarials sostenibles.

4. Promoure la internalització dels costos reals de l’ús de recursos, les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i de la contaminació ambiental a través de preus i mercats, per tal d’evitar el creixement econòmic insostenible.

5. Garantir l’abastiment de matèries primeres no energètiques estratègiques per a l’economia i la societat catalanes, reduint l'impacte ambiental i social en les seves àrees d’extracció, i promoure’n la seva substitució, sempre que sigui possible, per materials més sostenibles.

6. Avançar en la conscienciació ciutadana i de tots els actors en la prevenció, reducció, reciclatge i recuperació de residus.

Informes

Podeu consultar els informes del CADS sobre recursos i residus a través d'aquest enllaç.

Publicacions

La prevenció de residus municipals: un repte per a Catalunya

Data d'actualització:  14.05.2015