• Imprimeix

Societat i equitat

El desenvolupament sostenible es fonamenta en la viabilitat econòmica, en la protecció del medi ambient i en l'equitat social. Una societat que asseguri la igualtat d'oportunitats als seus integrants i que garanteixi la inclusió suposa una clau d'èxit per al futur d'un país.

El CADS és ben conscient de la importància d'aquest tercer pilar del desenvolupament sostenible i, per això, recentment ha dedicat esforços a fonamentar un procés tan transcendental com el de la reforma horària, impulsat per una iniciativa ciutadana amb l'objectiu de garantir la conciliació de la vida personal, familiar i professional.

Reptes

VERS UNA SOCIETAT JUSTA, EQUITATIVA I INCLUSIVA

1. Reduir la població en risc de pobresa o d’exclusió social (que l’any 2013 afectava 1 de cada 4 persones).

2. Garantir una protecció social adequada que satisfaci les necessitats bàsiques de les persones, com ara l'alimentació, l'habitatge i les pensions.

3. Garantir l'accés a un habitatge digne, segur i assequible, i als serveis bàsics com l'aigua i l’electricitat.

4. Aconseguir la plena igualtat de gènere i millorar la distribució de la riquesa.

5. Incrementar la taxa d’ocupació de la població, reduint especialment l’atur juvenil i el nombre de joves que no treballen ni estudien, i proporcionar incentius per la contractació de majors de 55 anys.

6. Reduir l’abandonament prematur dels estudis.

7. Protegir els drets laborals i garantir unes condicions laborals dignes, saludables i segures.

8. Promoure la plena convivència entre els ciutadans en una Catalunya diversa.

Informes

Podeu consultar els informes del CADS sobre societat i equitat a través d'aquest enllaç.

Publicacions

DdR_15. Equitat ambiental a Catalunya. Integració de les dimensions ambiental, territorial i social a la presa de decisions

Data d'actualització:  14.05.2015