• Imprimeix

Mobilitat

La mobilitat és un dels àmbits prioritaris en la tasca d'assessorament del CADS, atès que la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat preveu que certs instruments de planificació de la mobilitat han de ser informats pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible abans de la seva aprovació pel Govern.

Segons la Llei de mobilitat, el CADS ha d’informar els documents més estratègics i de base, com les Directrius Nacionals de Mobilitat; els plans sectorials, com el Pla d'Infraestructures de Transports; i els plans directors de mobilitat (pdM) dels set àmbits territorials que estableixen les Directrius. Per tant, el CADS participa en el procés d'aprovació de la majoria de plans relacionats amb la mobilitat a Catalunya.

 

Reptes

VERS UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

1. Generalitzar un disseny urbà i interurbà pensat per a les persones, que faciliti la mobilitat a peu i en modes no motoritzats, promogui els espais de relació i les zones verdes, i faciliti l’accés als serveis bàsics.

2. Transformar els patrons de mobilitat, promovent un ús cada cop més generalitat dels modes no motoritzats i el transport públic. 

3. Disposar d’una xarxa de transport públic integrada i de qualitat, que doni servei al conjunt de la població en tot el territori de manera eficient.

Informes

Podeu consultar els informes del CADS sobre mobilitat a través d'aquest enllaç.

Data d'actualització:  14.05.2015