• Imprimeix

Territori

La planificació del territori ha de vetllar per preservar el paisatge, els valors naturals i el patrimoni cultural de Catalunya. La societat també reclama un disseny urbà i interurbà que promogui els espais de relació i les zones verdes i faciliti l'accés als serveis bàsics. El model territorial de Catalunya ha de respondre, per tant, a criteris d'eficiència ecològica i responsabilitat social dins de les seves múltiples vessants.

En aquest àmbit, el CADS assessora el Govern en la integració de la sostenibilitat en les polítiques, projectes normatius i instruments de planificació territorial i sectorial.

Reptes

VERS UN MODEL TERRITORIAL MÉS ECOFICIENT, BIODIVERS I SOCIALMENT RESPONSABLE

1. Planificar el territori amb visió integrada que limiti l’expansió de la superfície urbanitzada, promogui la conservació dels valors naturals, i posi en valor el patrimoni cultural i el paisatge.

2. Fomentar la rehabilitació del parc d’habitatges existent amb criteris d’ecoeficiència.

3. Promoure el transport de mercaderies per ferrocarril.

4. Reforçar els vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, rurals i periurbanes.

Informes

Podeu consultar els informes del CADS sobre territori a través d'aquest enllaç.

Publicacions

PdS_8. Conveni Europeu del Paisatge
PdS_9. Documents de la Conferència sobre el Conveni Europeu del Paisatge en ocasió de la seva entrada en vigor
PdS_10. Orientacions bàsiques per a la sostenibilitat del turisme europeu.
PdS 16. El Pagament per serveis ambientals
DdR_8. Avaluació de la sostenibilitat del turisme a l'Alt Pirineu i Aran
DdR_9. Resolució de conflictes socials de component ambiental. Elements introductoris
DdR_12. Una iniciativa innovadora en l'ordenació del territori: El Pla Director Supramunicipal de Sostenibilitat
DdR_13. Connectivitat ecològica: elements teòrics, determinació i aplicació
DdR_17. Nova cultura del territori i ètica del paisatge
DI_9. Conveni Europeu del Paisatge
CI_3. Una estratègia de desenvolupament sostenible per a l'Euroregió Pirineus-Mediterrània...
CI_12. Cap a un habitat(ge) sostenible

Data d'actualització:  14.05.2015