• Imprimeix

Funcions

  • Assessorar el Govern en l'àmbit del desenvolupament sostenible i, especialment, en la integració de la sostenibilitat en les polítiques, instruments de planificació territorial i sectorial, en projectes legislatius i normatius i en projectes o iniciatives estratègiques impulsades pel Govern.

  • Analitzar les polítiques estratègiques per al desenvolupament sostenible impulsades pel Govern, especialment les relatives a l'energia, l'aigua, la seguretat alimentària, el canvi climàtic i l'economia verda, i formular propostes en aquests àmbits.

  • Promoure la transferència de coneixement i el diàleg entre el Govern, el món acadèmic i la societat civil en l'àmbit del desenvolupament sostenible.

  • Assessorar el Govern en el disseny i l'execució d'actuacions per promoure l'educació per a la sostenibilitat.

  • Promoure la implicació dels sectors econòmics i socials en el procés de desenvolupament sostenible de Catalunya.

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya exerceix les seves funcions en el marc dels principis establerts als instruments internacionals i de la Unió Europea sobre sostenibilitat, així com als documents estratègics i programàtics impulsats per la Generalitat de Catalunya.

Data d'actualització:  28.04.2015