• Imprimeix

Història del CADS

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) és l'òrgan d'assessorament estratègic del Govern de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de la sostenibilitat, tasca que desenvolupa a través de la consulta i la participació d'experts i de la societat civil.

elcads-image1

Creat l'any 1998 a través del DECRET 11/1998, d'1 de desembre (DOGC Núm. 2784 – 11.12.1998), té com a referent la resolució 679/V del Parlament de Catalunya, que instava el Govern de la Generalitat a crear un consell assessor en matèria de medi ambient, de caràcter consultiu, amb participació de persones de reconegut prestigi.

El CADS està integrat per un president i 15 consellers/es (un dels quals exerceix com a vicepresident/a). Els seus presidents han estat el Sr. Pere Duran Farell (1998-1999), el Dr. Gabriel Ferraté i Pasqual (1999-2012) i el Sr. Ferran Rodés i Vilà (des de març de 2012). Els membres del CADS són persones de reconegut prestigi en l'àmbit acadèmic, institucional i empresarial, que reben el suport d'un cos tècnic integrat per professionals de la sostenibilitat.

Les tasques del CADS també fan un especial èmfasi en la difusió dels valors ambientals i el foment de la cultura de la sostenibilitat en la societat catalana. El CADS té la voluntat de contribuir a la reflexió sobre les condicions que fan possible que la cultura de la sostenibilitat impregni la societat catalana i els processos de presa de decisions, amb l’objectiu que la sostenibilitat esdevingui un element bàsic del capital social del nostre país.

Data d'actualització:  05.05.2015