• Imprimeix

La nostra missió

CATALUNYA afronta reptes transcendentals des del punt de vista de la sostenibilitat.

La nostra missió

El CADS entén, en aquest sentit, que cal avançar en el procés de transició vers una societat més madura, justa, cohesionada i integradora, així com una economia més innovadora, competitiva i eficient en l'ús dels recursos, amb alts nivells d'ocupació i un teixit empresarial sòlid i amb vocació global.

Cal avançar, també, vers un país amb una administració pública moderna, eficient, eficaç i transparent, i una societat civil articulada i informada, que participi activament en els processos de presa de decisions.

Un país que gestioni el seu patrimoni natural, garantint la salut dels seus ecosistemes i el manteniment de les seves funcions. Un país amb un medi ambient de qualitat i resilient als efectes del canvi climàtic, i que contribueixi als esforços de la comunitat internacional per garantir la sostenibilitat del nostre planeta.

El CADS té com a funció assessorar el Govern de Catalunya en la integració de la sostenibilitat en les seves principals polítiques i actuacions. Per aquest motiu, el consell formula recomanacions sobre realitats complexes, amb visió sistèmica i tenint present la diversitat d'actors que integren la societat catalana.

A través del seu treball, el CADS vol contribuir a que Catalunya afronti els reptes –actuals i futurs- envers la seva sostenibilitat.

Data d'actualització:  07.05.2015